Ieder infrabedrijf kent ondertussen de CO2 prestatieladder en het voordeel wat die ladder kan geven in aanbestedingen. Maar hoe kun je nu aannemelijk maken wat de uitstoot in het project zal zijn en dat naderhand ook aantonen?

BouwInfosys ontwikkelde in haar calculatiesoftware voor de grond-, weg- en waterbouw integrale functionaliteit voor het berekenen van de verwachte uitstoot in het project. Daarmee is de aannemer zonder extra inspanning in staat om de CO2 uitstoot mee te nemen in de aanbesteding.

Doordat de calculatiemodule onderdeel is van de totale ERP oplossing maken we gebruik van de gegevens die van de in te zetten materieelstukken bekend zijn. De uitstoot van CO2 en NOx is dan al vastgelegd voor de registratie van de werkelijkheid. Daarbij maakt de software ook onderscheid in de uitstoot per brandstofsoort. Bijvoorbeeld in het geval er blauwe diesel gebruikt wordt, is de emissie lager dan bij traditionele diesel. Is dat van tevoren bekend, dan kan daarmee gerekend worden in de calculatie, zodat er een lagere verwachte uitstoot opgegeven kan worden.

De grote voordelen van een écht geïntegreerde ERP oplossing voor bedrijven in de grond-, weg- en waterbouw worden daarmee steeds duidelijker. Werk je nog met losstaande oplossingen die niet met elkaar samenwerken, dan zijn dit soort voordelen niet te behalen.

Wilt u meer weten over deze werkwijze en over de oplossingen van BouwInfosys voor bedrijven in de infra? Kijk dan op www.bouwinfosys.nl of bel met 088-2444600.


Zie ook: GWW magazine

BOUW


Kies voor het diepgaande, maar eenvoudig te bedienen BouwOffice of voor BouwWorks: één van de meest uitgebreide ERP oplossingen op de markt. 
Lees meer...

INFRA / GWW


BouwInfosys levert software voor aannemers in de infra en heeft voor elk type bedrijf / aannemer in de infrabranche (GWW) een passende softwareoplossing. 
Lees meer...

INSTALLATIE


BouwInfosys levert software voor de installatiebranche en biedt met InstallOffice en InstallWorks voor elk type installatiebedrijf een geschikte ERP oplossing. 
Lees meer...

OPLEIDINGEN


BouwWorks Opleidingen is een geavanceerd software systeem dat voor opleidingsbedrijven in de bouw nieuwe en unieke mogelijkheden biedt. 
Lees meer...