BouwWorks is een software oplossing ter ondersteuning van al uw logistieke, administratieve en organisatorische processen binnen uw bedrijf. Het is op dit moment één van de meest uitgebreide ERP oplossingen op de markt (waarbij alle functionaliteit geïntegreerd in het systeem zit!).

BouwWorks kenmerkt zich als een flexibel pakket dat voldoet aan de modernste eisen. Projectmatig en service gerichte organisaties, zoals die beiden in de branche aanwezig zijn krijgen met BouwWorks een stuk gereedschap in handen, dat volledige grip geeft op alle bedrijfsprocessen.

Dashboard(s)
De gebruikersinterface voor de medewerkers op kantoor kent een uniek home dashboard als startscherm. Dit dashboard wordt gebruikt om de medewerker beter inzicht te geven in zijn / haar werkzaamheden. Zo komen bijvoorbeeld de te factureren termijnen automatisch op het dashboard van de administratie nadat de projectleider akkoord heeft gegeven.

Voorbeeld home dashboard BouwWorks

Maar nog veel fraaier is dat binnen BouwWorks meerdere dashboards per gebruiker / groep van gebruikers kunnen worden aangelegd. Daarmee is een externe rapportagetool als Microsoft PowerBI overbodig geworden. Onderstaand een voorbeeld van een financieel dashboard. Direct bovenop de werkelijke data, dus vanuit het dashboard direct doorklikken naar de mutaties of bijvoorbeeld de facturen!

Voorbeeld financieel dashboard BouwWorks

De oplossing voorziet (standaard) onder meer in de volgende functionaliteit:

- Relatiebeheer (CRM)
- E-mail & agendabeheer
- Calculatie (inclusief calculeren / offreren en indien gewenst ook inclusief BTW)
- Project- & werkorderadministratie met uitgebreide nacalculatie
- Bonnenwerk met intakescherm meldingen
- Meer- & minderwerk
- Projectplanning en dagplanning (drag-and-drop)
- Prijsaanvragen (inclusief offertespiegels)
- Inkoop (bestellingen en inkoopcontracten)
- Webshopintegraties met o.a. Jongeneel en Technische Unie
- Voorraad & magazijn
- Service & Onderhoud met SLA en callcenter toegang
- Inspecties NEN2767, BORG & SCIOS
- Materieelbeheer inclusief onderhoud / keuringen
- Financiële administratie (inclusief R/C en consolidatie)
- Liquiditeitsprognose over administraties heen
- Workflow voor oa fiatteren inkoopfacturen en weekstaten
- Facturatie (regie / termijn, rekening houdend met BTW hoog/laag)
- Verkoopfacturen per post of digitaal (PDF en XML)
- Tijdregistratie (ook via het web en op mobiel)
- HRM / Personeelsbeheer met intranet voor werknemer
- Documentbeheer met versiebeheer
- CO2-ladder registratie op projectniveau
- Selfbilling voor ZZP-ers (aanmaken en boeken factuur)
- Digitaal ondertekening van correspondentie
- DICO Digital Standard vh SALES standaard (bestelling, bevestiging, pakbon, factuur)
- UBL2.1 facturatie inkoop en verkoop
- Messageservice 2.4 en 3.1 ondersteuning
- Koppeling / integratie salaris met SCAB, COBRA, ADP, etc
- Koppeling / integratie calculatie met IBIS-TRAD, Kraan, KPD, etc
- AVG module met verwerkingsregister en registratie datalekken

Speciaal voor aannemers in de (woning) nieuwbouw kent BouwWorks ook (standaard en volledig geïntegreerde) functionaliteit voor:

- Kopersbeheer inclusief termijnfacturatie
- Woningbeheer inclusief kopersopties
- Portaal voor kopersbegeleider (vragen, opties, contactmomenten, etc)
- Portaal voor kopers (puntenlijsten, vragen, termijnen, opties, etc)
- Portaal voor verkopend makelaars (optiebeheer, contactmomenten, etc)
- Portaal voor showrooms (afspraken over keuzes badkamer, keuken, etc)

Speciaal voor aannemers in de renovatie kent BouwWorks ook (standaard en volledig geïntegreerde) functionaliteit voor:

- Bewonersportaal voor communicatie met de bewoners
- Opnames op de tablet
- Renovatieplanning (grafisch drag-and-drop)
- Opties voor bewoners incl zicht op besparing en huurverhoging
- Uitbesteding aan onderaannemers

Speciaal voor aannemers in het bonnenwerk (onderhoud, mutatie en renovatie) kent BouwWorks ook (standaard en volledig geïntegreerde) functionaliteit voor:

- Klantportaal voor inzicht in SLA, lopende opdrachten, meldingen
- Intakescherm voor meldingen
- Huurderstoegang voor rechtstreekse meldingen bij de aannemer
- Zoekboom voor eenvoudige registratie meldingen
- Prijzenboek voor eenheidsprijzen (inclusief BTW hoog/laag problematiek)
- Contractafspraken voor facturatie
- Afkoopcontracten met rapprtage First-time-Fix, SLA, etc
- Integratie met diverse pakketten van opdrachtgevers (NCCW, SG Tobias, SAP, etc)
- Automatisch inlezen en aanmaken werkorders (SAP, Dispatch, etc)
- BouwWorks ondersteunt standaard de KOVRA standaard (werkorder/statusberichten)
- Mobiele werkbon voor eigen vakman
- Uitvoerdersportaal voor opname mutatieonderhoud in woning obv codes
- Onderaannemers ingang (tablet) voor oppakken / uitvoeren opdrachten en SLA
- Digitale formulieren op tablet tbv kwaliteit, controle, etc

Speciaal voor schildersbedrijven kent de oplossing ook:

- Schilderscalculatie
- Meetstaten

Naast bovenstaande functionaliteit kent de oplossing ook een standaard interface voor op de tablet voor de medewerkers buiten:

- Mobiele werkbon (uren, verbruik, werkzaamheden, foto's, etc)
- Uitvoerdersportaal (urenregistratie, verplichtingen, planning, productie, etc)
- Onderaannemers (werkorders, afspraken, KPI)

En om het geheel compleet te maken dan ook nog:

- Klantportaal (inzicht in opdrachten, nieuwe opdrachten ingeven, etc)
- Intranet (urenregistratie, nieuws, verlof, etc)

Optioneel

- Scannen & herkennen inkoopfacturen (mbv WhiteVision)
- Barcodescanning voor magazijn en materieel

In een dynamische branche waarin vele processen elkaar doorkruisen en een steeds groter wordende administratieve rompslomp op uw organisatie drukt biedt BouwWorks een flexibele oplossing, die u de informatie en capaciteit geeft om uw bedrijf op een moderne manier te sturen. Gebruikers hebben een gereedschap in handen waarmee ze makkelijk kunnen werken, en managers hebben de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar om beslissingen te kunnen onderbouwen.

BouwWorks is gebaseerd op de zeer succesvolle Pluriform software ontwikkeltool. Op basis van deze geavanceerde software zijn in diverse branches Zorg, Events, Goede doelen en door Bouwinfosys in de Bouw- Infra- en Installatiebranche prachtige informatiesystemen ontwikkeld. Het voordeel voor de gebruikers is dat innovaties brancheoverschrijdend worden toegepast. Meer informatie over de ontwikkelomgeving vind u op www.pluriform.nl.

BouwWorks is speciaal ontwikkeld voor de bouwsector en is ontstaan vanuit diepgaande branchekennis; de dagelijkse praktijk van vele bouwbedrijven klinkt erin door.

Werken met BouwWorks is werken met de beste software voor de bouw (bouwsoftware) en dat zonder ingrijpende investeringen vooraf (betalen naar verbruik!).

Arno Berwers Accountmanager Bouw-, Infra- & InstallWorks Adviseur voor de grotere bedrijven in de bouw, infra en installatie met diepgaande kennis van het product. Arno is te bereiken via 088-2444600 of aberwers@bouwinfosys.nl.