Directe/indirecte schade
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Externe informatie
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Afbeeldingen van derden
Deze site bevat mogelijk afbeeldingen van derden. Wanneer u als rechthebbende vindt u dat uw afbeelding niet geplaatst mag worden, stuur dan direct een email aan info@bouwinfosys.nl en uw afbeelding zal worden verwijderd.