BouwInfosys

Oplossingen voor de bouw

Oplossingen voor de grond-, weg- en waterbouw Oplossingen voor de installatie Oplossingen voor bouwopleidingen

Gebr. Beentjes GWW kiest ook voor InfraWorks

Na een zorgvuldige afweging waarin alle alternatieve oplossingen de revue zijn gepasseerd heeft Gebr. Beentjes Grond-, Weg- en Waterbouw BV (anno 1960) uit Uitgeest de opdracht getekend voor de levering en invoering van InfraWorks binnen het bedrijf.

InfraWorks zal integraal worden ingezet voor het ondersteunen van alle processen van het bedrijf. Het bedrijf gaat daarmee de overstap maken van de momenteel in gebruik zijnde oplossingen van Admicom (financiele administratie), GwwCalc en GwwBesteksAdministratie naar een volledig geintegreerd systeem voor de aansturing van haar processen.

We zijn er trots op dat bij het ondertekenen van de opdracht door de directie van Gebr. Beentjes GWW werd aangegeven dat ze na het bekijken van de diverse oplossingen in de markt de keuze al snel op InfraWorks hadden laten vallen. De gesprekken die volgden bevestigden de juiste keuze.

Naast het bedijf Gebr. Beentjes GWW kent de groep ook nog een bouwbedrijf, te weten Akerbouw BV. De doelstelling is om eerst het infrabedrijf over te zetten op InfraWorks en daarna ook het bouwbedrijf toe te voegen in dezelfde oplossing. InfraWorks bevat ook de functionaliteit van BouwWorks en daarmee krijgt het bedrijf met invoering van InfraWorks ook direct de beschikking over de bouwfunctionaliteit.

Gebr. Beetjes GWW richt zich op de volgende markten:

Civiele betonbouw
Onder Civiele Betonbouw vallen alle in gewapend of voorgespannen beton uit te voeren werken. Voorbeelden hiervan zijn bruggen, gemalen, kade- en walmuren, pompstations, scheepshellingen, sluizen, stuwen, steigers, tunnels, viaducten en vaste dokken.

Grondwerk
Onder grondwerken vallen wegverhardingen, rioleringen, saneringen, groenvoorzieningen. Voorbeelden daarvan zijn; recreatiegebieden, sportvelden, ruilverkavelingen, maar ook bergbezinkbassins, rioleringen, pleinen, straten en beschoeiingen.

Wegenbouw
Onder wegenbouw vallen alle werkzaamheden met betrekking tot planning, ontwerpen, aanleg, beheer en het onderhoud van wegen en wegvoorzieningen. Gebr. Beentjes GWW BV maakt jaarlijks tienduizenden meters onderhoud aan straatwerk. Dit gebeurt meestal machinaal met eigen materieel. Daar waar machinaal werken niet mogelijk is worden de eigen vakkundige stratenmakers ingezet.

Naast het aanbrengen van open verhardingen, heeft Gebr. Beentjes GWW ruim ervaring in het maken van gefundeerde en gesloten verhardingen, met daarin opgenomen rotondes, drempels en verkeersgeleiders.

Waterbouw
Onder waterbouw vallen alle werken in of op het water. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg en het onderhoud van havens en waterwegen, wal- en kademuren, bruggen,sluizen landaanwinning, aanleg van kunstmatige eilanden, bouwen met natuur en infrastructuurprojecten.

Gemalen
Onder gemalen worden inrichtingen verstaan om water van een lager naar een hoger niveau te brengen. Gebr. Beentjes richt zich met name op rioolgemalen en poldergemalen.

Implementatie
Door het succes van de oplossingen en de daarmee gepaard gaande drukte in implementaties zal de implementatie pas medio Q1 2017 van start gaan.

Meer info over het bedrijf op: www.beentjesgww.nl

Gebr. Beentjes GWW Akerbouw

Zwijnsbergen 1 300
BouwInfosys in Helvoirt
BouwInfosys in Helvoirt