BouwInfosys

Oplossingen voor de bouw

Oplossingen voor de grond-, weg- en waterbouw Oplossingen voor de installatie Oplossingen voor bouwopleidingen

Kovra berichtenset opgenomen in onze oplossingen

De KOVRA berichtenset is gericht op optimalisatie en standaardisatie van het berichtenverkeer tussen woningcorporaties, comakers en leveranciers.

Ieder bedrijf dat bonnenwerk doet voor een woningcorporatie (of andere opdrachtgever) zal het herkennen: er zit veel administratief werk rondom het verwerken van de bonnen. Bij veel klanten hebben we hier al specifieke koppelingen gemaakt met systemen van opdrachtgevers (SAP, NCCW, etc).

Met behulp van de KOVRA berichtenset kan dat nu dus ook op basis van een standaard uitwisselingsformaat en dat heeft vanzelfsprekend vele voordelen:

  1. De werkorder wordt vanuit de opdrachtgever automatisch doorgestuurd naar de aannemer / installateur.
  2. De aannemer / installateur kan het bericht direct omzetten in een werkorder om deze vervolgens in te plannen.
  3. Op het moment dat de bon gepland is wordt de opdrachtgever daar direct van op de hoogte gesteld (status gepland met datum / tijd).
  4. Na gereedmelden wordt wederom de opdrachtgever op de hoogte gesteld.
  5. Zodra de factuur is opgesteld wordt deze via het reeds bekend S@les in de Bouw formaat doorgestuurd naar de opdrachtgever.

Naar de toekomst toe zal deze berichtenset verder worden verrijkt met wensen uit de praktijk. Hiertoe zullen periodiek nieuwe versies worden vrijgegeven. Vanzelfsprekend zullen we als BouwInfosys ook deze nieuwe versies implementeren in uw software.

Op woensdag 23 november hebben we tijdens de introductie van de KOVRA standaard als BouwInfosys een LIVE demonstratie gegeven van de automatische gegevensuitwisseling op basis van de nieuwe KOVRA standaard.

Het betrof hier zowel het dagelijks onderhoud voor woningcorporaties als het uitbesteden van werk richting onderaannemers / installateurs. Daarmee lopen we absoluut voorop in de ontwikkelingen, al helemaal omdat de standaard op basis van het allereerste beta-bericht al in de praktijk wordt toegepast in onze oplossingen.

We hebben al meer dan een jaar live situaties waarbij dit gebruikt wordt tussen onze productlijnen maar ook naar andere oplossingen zoals bijvoorbeel Gilde Software.

Super gaaf was het om dit tijdens de demonstratie live (met twee ERP systemen naast elkaar) te zien en de snelheid van uitwisselen te ervaren. Het gaat om de volgende uniforme berichten:

- Werkorderbericht (Sales005)
- Statusberichten (Sales005)
- Factuur (Sales003/Sales004)

De KOVRA standaard wordt ondersteund in beide productlijnen (Office & Works) voor de communicatie met de opdrachtgever. In de Workslijn kan de KOVRA standaard ook worden ingezet voor communicatie met de onderaannemer.

Ook weten wat dit voor uw organisatie kan betekenen qua efficiency? Maak dan een afspraak voor een demonstratie of het bespreken van de mogelijkheden.

Dankwoord
We bedanken de partners in KOVRA alsmede de pilotklanten en leveranciers voor de gedane inspanningen waar iedereen in de branche nu gebruik van kan gaan maken!

Ketenstandaard

Zwijnsbergen 1 300
BouwInfosys in Helvoirt
BouwInfosys in Helvoirt