BouwInfosys

Oplossingen voor de bouw

Oplossingen voor de grond-, weg- en waterbouw Oplossingen voor de installatie Oplossingen voor bouwopleidingen

Roseboom - Ede start implementatie van InfraWorks

We zijn er als BouwInfosys trots op dat ook het gerenommeerde Aannemers- en transportbedrijf Roseboom - Ede eind juli de definitieve opdracht heeft verstrekt voor de levering en invoering van InfraWorks binnen het bedrijf.

Roseboom – Ede is een familiebedrijf met een historie van ongeveer 70 jaar. Het bestaat uit een aannemersbedrijf en een transportbedrijf. De activiteiten van het aannemersbedrijf zijn alle civieltechnische werkzaamheden en asbestsanering en sloop.  Het transportbedrijf is gespecialiseerd in zowel horizontaal (vervoer over de weg) als verticaal transport (inzet van kranen).

Jan Koole, directeur Roseboom-Ede, over de keuze: "Einde 2015 heeft Roseboom het besluit genomen om de automatisering en de effectiviteit daarvan tegen het licht te houden. Er is een projectteam gevormd uit de diverse disciplines vanuit zowel het aannemers- als het transportbedrijf.

Het uitgangspunt was dat we bedrijfsbreed met dezelfde software wilden gaan werken, die de totale breedte van de bedrijven zou dekken. Al snel kwamen we bij een paar leveranciers uit. Vervolgens is er een demonstratiedraaiboek samengesteld, op basis waarvan de diverse processen doorgenomen zijn.

Mede na enkele referentiebezoeken zijn we tot de conclusie gekomen dat InfraWorks van Bouwinfosys voor ons de goede oplossing is. Als sterke punten kunnen we noemen dat de standaardsoftware de complete behoefte afdekt. Naast de ondersteuning van interne processen ziet ook de ontsluiting naar de werkvloer, zoals uitvoerders, chauffeurs e.d. er sterk uit. Doordat de werkplaats het materieelonderhoud van zowel het aannemers- als het transportbedrijf verzorgt, is een goede registratie en automatische doorbelasting ook een winstpunt.

Als laatste willen we de goede klik tussen BouwInfosys en Roseboom – Ede noemen, hetgeen we voor het vervolgtraject ook bijzonder belangrijk vinden.

We zien de implementatie met vertrouwen tegemoet. Het doel is om 1 januari 2017 live te gaan. We zijn ervan overtuigd dat we op dat moment over een goed geïntegreerd ERP systeem beschikken waarbij de investering door de efficiencyvoordelen terugverdiend zal worden."

Meer informatie over het bedrijf op: Roseboom-Ede

Roseboom-Ede

Zwijnsbergen 1 300
BouwInfosys in Helvoirt
BouwInfosys in Helvoirt