BouwInfosys

Bouw

Bouw Bouw Bouw

IBIS-TRAD

IBIS-TRAD wordt ook wel hèt begrotingsprogramma voor bouwend Nederland genoemd. Begroten en kostenbeheersing gaan hand in hand. Een zorgvuldig opgestelde voorcalculatie is de helft van het werk.

Calculeren is een nauwgezet en arbeidsintensief karwei. Met IBIS-TRAD kunt u flexibel begroten op een traditionele manier en naadloos integreren met uw kostenbewaking in BouwOffice of BouwWorks.

U kunt met IBIS-TRAD snel en eenvoudig een begroting opbouwen. Van het eenvoudigweg intypen tot aan het knippen en plakken vanuit de referentiebegroting(en). De begroting kunt u overzichtelijk indelen in een onbeperkt aantal niveaus (hoofdstuk, subhoofdstuk, paragraaf, subparagraaf, etc.).

Op ieder niveau kan van arbeid, materiaal, materieel en onderaanneming afzonderlijk het subtotaal en de eenheidsprijs worden berekend. De niveaus van de begroting kunnen overzichtelijk in een mappenstructuur worden weergegeven en in diezelfde mappenstructuur kunt u ze met de muis of het toetsenbord verplaatsen, verslepen, kopiëren, plakken of verwijderen zoals u dat in Windows gewend bent.

Kostenposten kunnen veel informatie bevatten. Door zelf uw opmaak-sjablonen te definiëren, bepaalt u welke informatie op dat moment het belangrijkste is en op het scherm getoond of op de printer afgedrukt moet worden. Normen en prijzen kunnen met een nauwkeurigheid van maximaal 5 decimalen worden ingevoerd. U bepaalt in de opmaaksjabloon hoeveel decimalen er getoond worden.

De opmaken zijn uitgebreid en instelbaar per kolom en regelniveau. Tevens kunt u tijdelijk of definitief regels op “passief” zetten. Ze zijn dan nog wel in de begroting aanwezig (informatief) maar dragen niet meer bij aan het begrotingstotaal. Ook kunt u aangeven of deze passieve kostenposten nog wel of niet moeten worden afgedrukt.

In het begrotingsblad (de staart) van de begroting kunt u opslagen en kortingen berekenen. Tevens biedt het begrotingsblad de mogelijkheid om bijvoorbeeld diverse begrote woningtypes met hun frequentie te vermenigvuldigen en te totaliseren. Dit maakt het programma nog beter schikt voor toepassing voor de woningbouw.

Netto en Bruto Verzamel-posten maken het mogelijk om specifieke kostenposten door de gehele begroting heen te totaliseren waarna ze in het begrotingsblad alsnog bij het begrotingstotaal worden opgeteld of informatief worden vermeld.

Coderen is in IBIS-TRAD zeker niet verplicht maar kan uiteraard wel handig zijn, achteraf coderen is altijd mogelijk. Als u wel gecodeerd calculeert, kunt u gebruik maken van de Unieke Middelen Codering (UMC). Deze instelling zorgt ervoor dat ieder middel met dezelfde code binnen dezelfde begroting ook dezelfde norm, prijs, omschrijving, eenheid etc. heeft. Een wijziging van bijvoorbeeld de prijs op één plaats in de begroting wordt automatisch doorgevoerd op alle middelen met dezelfde code in die begroting.

Ibis-Trad

Met het basisprogramma heeft u een volwaardig calculatiepakket. IBIS-TRAD is modulair opgebouwd waardoor u naar behoefte extra modules kunt aanschaffen, zoals:

 1. Meetmodule
 2. Module Digit
 3. Bewaking van de werkbegroting
 4. Calculatie Uitwissel Formaat (CUF)
 5. Begrotingsbestanden
 6. BIM-Sync

De belangrijkste eigenschappen nog eens op een rij

 1. eenvoudig “look en feel” interface
 2. speciaal ontwikkeld calculatieprogramma voor de woningbouw en utiliteitsbouw
 3. flexibel en eenvoudig omdat u bepaalt hoe de begroting wordt opgebouwd
 4. de begroting kan hiërarchisch worden opgebouwd met een onbeperkt aantal niveaus
 5. de optie om met een Unieke Middelen Codering te werken
 6. een uniek logboek die de gebruiker waarschuwt op belangrijke onvolkomenheden in de begroting

BouwInfosys levert en implementeert het succesvolle product IBIS Trad van Brink Automatisering.

Vraag direct documentatie aan!

 

Onze partners in de bouw:

IBIS

 

WhiteVision

Bouw

Oplossingen voor de bouw

Grond-, weg- en waterbouw

Oplossingen voor de grond-, weg- en waterbouw

Installatie

Oplossingen voor de installatie

Bouwopleidingen

Bouwopleidingen