BouwInfosys

Grond-, weg- en waterbouw

Grond-, weg- en waterbouw Grond-, weg- en waterbouw Grond-, weg- en waterbouw

GwwBesteksAdministratie

Met GwwBesteksAdministratie heeft u een krachtige tool in handen om de registratie van de productie te verrichten en de termijnmotivering te produceren.

Het programma houdt volledig rekening met de administratieve voorwaarden zoals die in de Standaard 2015 zijn vastgelegd. Risicoregeling behoort ook tot de mogelijkheden. GwwBesteksAdministratie geeft u de kracht, de snelheid en de flexibiliteit om in de administratie zeer efficiënt en resultaatgericht te werken.

Eenvoudig
GwwBesteksAdministratie is uiterst eenvoudig te bedienen doordat de invoer van gegevens gereduceerd is tot het invoeren van de gerealiseerde productie per bestekpost. U kunt deze registratie dagelijks of wekelijks plaats laten vinden. Tegelijk met de registratie van de producties kunt u ook zaken van algemene aard zoals onwerkbaar weer, afspraken, vergaderingen of leveringen vastleggen. Op basis van deze registratie genereert het programma diverse overzichten.

Berekening
Met GwwBesteksAdministratie kunt u zowel administraties op basis van RAW als niet-RAW voeren. Bij de behandeling van een RAW-bestek wordt de regelgeving, zoals vastgelegd in de Standaard 2005, toegepast. Bij een niet-RAW-bestek kunt u zelf het ophoogpercentage ten behoeve van de verrekenprijs opgeven. Een termijnstaat met het termijnbedrag wordt gegenereerd op basis van de ingevoerde weekstaten. De verwerkte hoeveelheden kunnen vanuit het programma WERK02 van Rijkswaterstaat worden geïmporteerd.

Flexibiliteit
Kosten als gevolg van meer- of minderwerk kunnen worden opgevoerd. Er zijn ook veel mogelijkheden om te corrigeren. U kunt de algemene gegevens en de inschrijvingsstaat, nadat ze definitief zijn verklaard, toch weer wijzigen. Verrekenprijzen per termijn, termijnindelingen en voorgaande weken kunnen allemaal worden herzien. U kunt correctieboekingen op reeds afgesloten weken in een voorgaande termijn uitvoeren.

Rapportage
Met behulp van de ingebouwde rapportgenerator kunnen de weekstaten en termijnstaten in vrijwel elke gewenste lay-out worden afgedrukt.

Integratie en uitwisseling
GwwBesteksAdministratie kan gekoppeld worden aan alle andere GWW-modules van KPD zoals GwwCalc en GwwBestek. Verder kunt u ook formaten zoals RSU, ZSU en WUF inlezen.

RisicoRegeling (optioneel)
In een toenemend aantal bestekken is de risicoregeling van toepassing. Het beperkt de omvang van risico’s ontstaan door loon- en prijswijzigingen. Met de module RisicoRegeling wordt het bijhouden en doorrekenen van het risico bij een project, gewoonlijk een tijdrovend en omslachtig werk, zeer eenvoudig.

Weekrapporten (optioneel)
Weekrapporten is een uitbreidingsmodule op het pakket GwwBesteksAdministratie Windows. Wanneer u gebruik maakt van deze module dan krijgt u de mogelijkheid om naast de al aanwezige weekstaten ook weekrapporten aan te maken. In dit weekrapport kunnen de volgende gegevens worden ingevoerd:

- Overzicht werkbare en onwerkbare dagen
- Aanwezig personeel inclusief kosten
- Aanwezig materieel inclusief kosten
- Kosten leveranties
- Stortkosten
- Kosten diversen
- Vastlegging van gemaakte afspraken
- Opmerkingen van de aannemer
- Mededelingen betreffende het werk
- Opmerkingen van de directie
- Afbeeldingen

Doordat ook de kosten van een werk kunnen worden ingevoerd kan een eenvoudig inzicht worden verkregen in de daadwerkelijke kosten van een project. Deze kunt u vergelijken met de gefactureerde omzet die verkregen wordt door middel productiestanden in de Weekstaten van GwwBesteksAdministratie Windows.

Op deze manier heeft u de beschikking over een elektronische versie van het uitvoerders- of opzichtersdagboek. Hierdoor wordt alle relevante informatie over de voortgang van een project vastgelegd binnen een applicatie.

Locaties (optioneel)
De locatiemodule is een uitbreiding op GwwBesteksAdministratie. Deze module maakt het mogelijk om locaties aan producties te koppelen. Binnen GwwBesteksAdministratie kunnen een aantal standaardlocaties worden toegekend. Per project kunnen vervolgens locaties uit deze standaardlijst en eventueel projectgebonden locaties worden toegewezen. In de Weekstaten kunnen vervolgens per bestekspost producties worden geboekt op een of meerdere locaties, eventueel ook per dag. De locatiemodule kan per project aan- of uitgezet worden.

Budgetten (optioneel)
De budgetmodule is als optie verkrijgbaar voor GwwBesteksAdministratie. Hiermee kunt u uw project onderverdelen naar diverse budgetten en daar verschillende rapportages van verkrijgen. U kunt in het programma standaard kostensoorten en –plaatsen aanmaken. Een budget is een combinatie van een kostenplaats en kostensoort.

Per project zijn ook eventueel afwijkende kostensoorten en –plaatsen aan te maken. Op de Inschrijvingsstaat kan een post worden onderverdeeld in een of meerdere combinaties van kostensoorten en kostenplaatsen. Er dient dan een procentuele verdeling te worden opgegeven over de verschillende budgetten. Door productie in te voeren in de Weekstaten wordt automatisch een onderverdeling gemaakt naar de diverse budgetten. De budgetmodule kan per project aan- of uitgezet worden.

In het kort:

- Conform de regelgeving RAW (Standaard 2015)
- Elke bestekpost kent een BTW-percentage
- Er is een mogelijkheid tot het administreren van open posten
- Producties kunnen per dag worden ingevoerd
- Vele correctiemogelijkheden
- Memo functie per bestekpost
- Extra declaraties worden per week ingevoerd
- Tekstverwerkingsmogelijkheden zoals tabellen, uitlijnen en plaatjes
- Per rapport/staat kan een bijlage worden opgenomen
- Variabele tekst voor kop-, voet- en ondertekenteksten
- Opvoeren van kortingen op termijnen en eindafrekening

 

Vraag direct documentatie aan!

 

Onze partners in de infra:

IBIS

 

WhiteVision

Bouw

Oplossingen voor de bouw

Grond-, weg- en waterbouw

Oplossingen voor de grond-, weg- en waterbouw

Installatie

Oplossingen voor de installatie

Bouwopleidingen

Bouwopleidingen